Frontend просунутий по СкайпуJavascript Advanced

 • Об'єктна модель документа (DOM), дерево DOM, DOM-елементи
 • Навігація по DOM-елементів, пошукові методи
 • Атрибути і DOM властивості
 • Властивість style
 • Браузерні події, порядок їх обробки
 • Об'єкт події; спливання і перехоплення
 • Робота з подіями миші - кліки, рух, прокрутка, Drag'n'Drop
 • Події клавіатури - keyup, keydown, keypress
 • Завантаження документа: DOMContentLoaded, load, beforeunload, unload
 • Завантаження скриптів, картинок, фреймів: onload і onerror
 • Основи XMLHttpRequest
 • Індикатор прогресу, відновлювальна закачування
 • Server Side Events
 • Атака CSRF

Основи ES6

 • Змінні: let і const
 • деструктуризація
 • Класи
 • Ітератори
 • Promise
 • Генератори
 • Модулі
 • Proxy

HTML5

 • Робота з аудіо і відео на HTML5
 • Механізми зберігання даних на стороні клієнта - LocalStorage, SessionStorage, WebStorage.
 • Робота з SVG, Canvas

React - найпопулярніший фреймворк

 • Основи, створення і рендеринг компонентів, стан
 • Робота з npm, webpack
 • React Components, state and props
 • Redux